Úvodní stránka

Standard

Články

O plemeni

Chovatelská stanice

Naše feny

Naši psi

Odchovy

Výstavy

Nekrysaříci

Fotogalerie

Odkazy

Kontakty

Novinky

Štěněci novinky

Pes Jíra - psí fotograf Vám nabízí nafocení a zhotovení kvalitních fotografií Vašeho miláčka při různých akcích (výstavy, agility, coursing, flyball, frisbee aj.) po domluvě možno nafocení i u Vás doma.© cheva 2008

please scroll down     bitte gehen sie nach unter     per favore scrolla giu per leggere in italiano

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

Chovatelská stanice vznikla v roce 1975. Od roku 2001 se zabývá chovem nejmenšího národního plemene psů - pražského krysaříka, malého psíka s bohatou historií, která je úzce spjata s dějinami státu.

Všichni členové psí smečky jsou pravidelnými návštěvníky naší paní veterinářky, kde se podrobují vesměs pouze pravidelnému očkování. Necháváme naše krysaříky vyšetřovat na luxaci patel . Každá březí fena je pečlivě kontrolována veterinářem a porod je monitorován telefonicky naší paní veterinářkou.

Několikrát ročně nás můžete, vždy v hojném počtu, vidět na výstavách, pravidelně se účastníme klubových akcí.

Při výběru vhodných partnerů je pro nás prioritou zdraví, snažíme se využívat poznatků moderní veterinární medicíny a nebráníme se ani homeopatikům.

Odchováváme štěňátka za běžného provozu domácnosti a zvykáme je i na rušivé vjemy. V žádném případě neodchováváme "skleníkové kytičky", ale maličkého, zdravého psíka s obrovským srdíčkem. V teplém počasí jsou naši psi co nejvíce na prostorné zahradě, kde pod dohledem bernardýnky provádějí své hry a rituály.

Nenarozená štěňátka zásadně nezadáváme, všechny aktuality, které se u nás stanou jsou uváděny na webu CHS v novinkách.

Štěňátka začínáme zadávat cca 14 dnů po narození, nové majitele se snažíme vybírat velmi odpovědně, nebráníme se prodeji i do zahraničí. Po oboustranné domluvě požadujeme zálohu na zamluvené štěňátko! Návštěvy jsou možné nejdříve po 5-6 týdnech věku štěňátek. Prodáváme štěňátka výhradně s průkazem původu a ve věku nejméně 9 týdnů.

Štěňátko je několikrát zbaveno vnitřních cizopasníků, je očkované, označené je čipem a je mu vystaven mezinárodní veterinární pas. Všechna štěňátka jsou zkontrolována poradcem chovu a veterinářem. Na cestu do nové rodiny dostává štěně startovací balíček, kde je miska na jídlo, podložka na spaní, pamlsky, granulky, hračka a návod na použití štěněte.

Prodej s kupní smlouvou je samozřejmostí. Zpětný kontakt s novými majiteli vítáme, zajímá nás, jak náš odchovanec prospívá a roste.

V chovu využíváme hlavně praktických zkušeností nasbíraných za téměř 35 let činnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

We bred our first dog in 1975 & since 2001 we have focused on breeding our smallest national breed, a small dog with a rich history that has close ties to the history of our country.

All the members of our dog pack are current visitors of our veterinarian & are regularly vaccinated. All our Prague Ratters are examined for Patella Luxation. Every pregnant female dog is regularly checked by a vet & the birth of a litter is monitored by the vet over the phone.

You can meet us at the exhibitions several times a year. We regularly attend club events. While searching for suitable partners for our female PK’s, health is a priority number one for us. We try to get a use of modern medicine & we’re not even against homeopatic treatment.

We bring up our puppies in a normal home enviroment & we are getting them used to normal busy life. We don’t treat our puppies as porcelaine dolls. At the contrary we are bringing up a small, healthy doggy with a big heart. When the weather si warm our dogs spend most of their time in our big garden where they play while being watched over by our St.Bernard female.

It is not possible to reserve unborn puppies. You can find an update on our puppies on our website under NOVINKY.

You can usually start reserving puppies about 14 days after their birth. We try to be responsible in finding new owners. We are not against selling puppies abroad. After mutual agreement we require an advanced deposit on a reserved puppy! You can come to visit the puppies at their age of 5-6 weeks earliest. We only sell puppies with pedigree papers & at the age of at least 9 weeks.

The puppy is repeatedly de-wormed, vaccinated and micro chipped. An EU passport is issued for each puppy. All puppies are checked by a breed advisor & veterinarian. For the journey to the new family the puppy is given a welcome package with a food bowl, sleeping mat, treats, dry doggy food, toy & puppy user manual.

A contract of purchase goes without saying.

We welcome contact & feedback from new owners. We are very interested in knowing how our puppies are growing & doing in their new families.

Above all we use pratical experience gained for over 35 years of breeding.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Unsere Hundezuchtstätte wurde 1975 gegründet. Seit 2001 züchten wir die kleinste nationale Rasse - Hündchen mit einer reichen, mit der tschechischen Staatlichkeit eng verbundenen Geschichte.

Alle Mitglieder des Hunderudels besuchen regelmäßig unsere Tierärztin, wo sie regelmäßig geimpft werden. Wir lassen unsere Rattler auf Patellaluxation untersuchen. Jede trächtige Hündin wird veterinär gründlich beobachtet und die Geburt wird telefonisch von der Tierärztin überwacht.

Mehrmals im Jahr können Sie uns, immer in große Anzahl, auf Ausstellungen sehen, regelmäßig besuchen wir auch die Klubveranstaltungen.

Priorität bei der Partnerauswahl ist für uns die Gesundheit. Wir bemühen uns stets das neueste Wissen der Tiermedizin zu nutzen, homöopathische Methoden schließen wir nicht aus.

Die Welpen werden in Familie aufgezogen, sie werden auf möglichst viele Eindrücke geprägt. Wir erziehen keine "Glashausblümchen", sondern kleine, gesunde Hündchen mit großen Herzen. Bei warmen Wetter sind unsere Hunde so viel vie möglich im großen Garten, wo sie, unter der Aufsicht unsere Bernhardiner-Hündin, spielen und ihre Rituale durchziehen können.

Noch nicht geborene Hunde reservieren wir nicht, alle aktuelle Meldungen sind auf unsere Website unter "Novinky" zu finden.

Die Welpen fangen wir etwa 14 Tagen nach der Geburt zu reservieren. Neue Inhaber suchen wir sehr verantwortungsvoll aus, wir geben unsere Welpen auch ins Ausland. Nach beidseitigen Absprache fördern wir eine Anzahlung! Besuche sind erst nach 5. - 6. Woche des Alters der Welpen möglich. Die Welpen geben wir im Alter von mindestens 9 Wochen und ausschließlich mit Ahnentafel ab.

Die Welpen werden mehrmals entwurmt, geimpft, mit einem Chip gekennzeichnet und es werden für sie internationale Heimtierpässe ausgestellt. Alle Welpen werden von einem Zuchtwart und Tierarzt untersucht. Für den Weg in die neue Familie bekommen sie von uns einen Startpacket: ein Futternäpfchen, Schlafdecke, Leckerelies, Trockenfutter, Spielzeug und eine art "Bedienungsanleitung" für das Hundebaby.

Es wird selbstverständlich ein Kaufvertrag abgeschlossen.

Ein bleibender Kontakt mit dem neuen Besitzer ist uns wichtig. Wir möchten wissen, wie der Welpe wächst und gedeiht.

Wir können uns auf unsere fast 35jährige praktische Erfahrung mit der Zucht stützen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

L’ allevamento e stato fondato nel 1975. Dal 2001 e impegnato nella riproduzione del piu piccolo cane di razza nazionale : Pražský Krysařík (in inglese, Prazsky krysarik). Un piccolo cane con una grande storia che e strettamente legata a quella del nostro Paese.

Tutti i membri del branco vengono regolarmente visitati e vaccinati dal veterinario. I nostri riproduttori vengono controllati per la lussazione della rotula. Ogni femmina incinta viene accuratamente visitata e seguita anche durante il parto dal nostro veterinario di fiducia.

In piu occasioni ci potete sempre incontrare in gran numero alle mostre e partecipiamo regolarmente agli eventi del Club.

Nella selezione dei partner piu adatti per le nostre femmine, la nostra priorita e la salute. Cerchiamo di utilizzare le piu aggiornate conoscenze della medicina veterinaria, e non siamo contrari alle medicine omeopatiche.

I cuccioli vengono allevati nella normale vita del nucleo familiare. In questo modo si abituano anche ai rumori piu imprevedibili. In ogni caso i nostri cuccioli non crescono sotto una campana di vetro. Sono cagnolini piccoli, sani e con un enorme cuoricino. Nella bella stagione, i nostri cani passano molto tempo in giardino, dove, sotto lo sguardo attento della nostra San Bernardo, svolgono i loro giochi e i loro rituali. Per principio, non consentiamo che si possano prenotare cuccioli non ancora nati. Tutte le novita riguardanti il nostro allevamento sono pubblicate sul nostro sito internet nella sezione “novinky”. Iniziamo a riservare i cuccioli dopo circa 14 giorni dalla nascita, cercando i nuovi padroni con molta cura e responsabilita. Non siamo contrari alla vendita all'estero. Dopo l’accordo raggiunto chiediamo una caparra per il cucciolo prenotato! E’ possibile visitare i cuccioli dopo 5-6 settimane di vita. Vendiamo solo cuccioli con pedigree e con almeno 9 settimane.

Il cucciolo viene sverminato piu volte, vaccinato, fornito di microchip e di passaporto internazionale. Tutti i cuccioli sono controllati da un veterinario e dal consulente. Ogni cucciolo riceve uno starter kit: una ciotola, una traversina per dormire, leccornie varie, croccantini, giocattolo e “Le istruzioni per l’uso del cucciolo”.

Ovviamente, viene anche stipulato un regolare contratto di compra-vendita. Siamo sempre molto interessati a mantenere i contatti con i nuovi proprietari, perché ci fa piacere sapere come cresce il cucciolo. Nell’allevamento, facciamo tesoro principalmente delle esperienze pratiche vissute in 35 anni di attivita.

© cheva 2008